Dick Harrison

Blålera och smutsiga detaljer gör medeltiden färgsprakande – föreläsning 28/5

Dick Harrison är folkbildaren som vill lyfta fram medeltidens vardagsliv för att levandegöra historien. Vardagsföremål och mikroperspektiv berättar en annan historia än kungarnas och adelns. När det lilla livet står i centrum framträder den typiska medeltida svenskens stadsliv – hur man bodde, arbetade och roade sig. 

Under medeltiden var Söderköping storstaden med stort S i Sverige, men efter 1600-talet stannade utvecklingen av. Det gör staden till en veritabel guldgruva för forskning. Dessutom är den byggd på blålera, som bevarar arkeologiska föremål nästan intakta.

- Jag var själv förvånad över mängden av fynd som grävts fram. Genom dem kan man se hela livet gestalta sig, säger Dick Harrison, författare till boken ”En medeltida storstad”.

Andra städer kom att överskugga Söderköping, som Stockholm, Kalmar och Norrköping, men det innebar också att det var där man satsade på renoveringar. Söderköping lämnades som det var och därför har man kunnat rekonstruera det medeltida livet så som det en gång måste ha tett sig.

- Här finns allt att utläsa ner till minsta smutsiga detalj – från gatunätet till soptippen och latrinerna.

Han berättar också att till och med gräl mellan fastighetsägare kunnat återskapas och med sin bok om staden har han bidragit till en helt annan och myllrande historieskrivning än den om kungar och stormaktstid.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet, författare och folkbildare. I vår aktuell med boken ”En medeltida storstad”. Den 28 maj föreläser han på Medborgarskolan.

Anmäl dig här