Information angående förarintyg för vattenskoter

Regeringen har tillsatt en utredning som har fått i uppdrag att utreda införande av förarintyg för vattenskoter.

Avsikten är att höja kunskapsnivån hos användare av vattenskotrar vad gäller bl a sjöregler, beteende till sjöss och miljöpåverkan.

I uppdraget kan man också läsa att den som har det frivilliga förarintyg som finns i dag för mindre fritidsbåtar inte ska behöva ta något särskilt bevis för vattenskoter och att utbildningen i princip bör motsvara den utbildning som i dag sker frivilligt för förarintyg för fritidsbåtar inom ramen för NFB.