Nyheter Navigation och sjöliv

Ny Sjö- och flygräddningscentral i Sverige

Gamla sjöräddningsorganisationen MRCC i Göteborg är nedlagd. Ny organisation är JRCC, Joint Rescue Co-ordination Centre i Göteborg. Det nya namnet har att göra med sammanslagningen mellan MRCC och flygräddningscentralen ARC. JRCC håller till i samma lokaler i Käringberget som tidigare. Sjöfartsverket är fortfarande huvudman för sjöräddningen i Sverige. Ett nödanrop sker som vanligt till "Sweden Rescue" på VHF kanal 16.

I bifogad PowerPoint (1,8 Mb) kan du läsa mera om den nya Sjö- och flygräddningsorganisationen.

Bengt Utterström
redaktör

Båtkörkortet

Det finns inget obligatoriskt båtkörkort.

Frågan om ett obligatoriskt båtkörkort har diskuterats och utretts i mer än tre år. Följande gäller: Det är tveksamt om ett båtbaskörkortet kommer att införas. Troligen kommer det, förr eller senare, att komma något utbildningskrav som är relaterat till hög fart. Gränsen för "hög fart" är inte fastlagd, Något införande till säsongen 2010 blir det inte enligt Näringsdepartementet som handlägger frågan.

Det finns utbildningsföretag som ger sken av att "båtkörkort" är obligatoriskt eller att det snart införs. Något sådant beslut finns alltså inte. Har du ett skepp (ett fartyg som är 12 meter långt eller längre och 4 meter brett eller bredare) måste du ha ett Kustskepparintyg för att få framföra det. Vägen till ett Kustskepparintyg går via det frivilliga Förarintyget.
Bengt Utterström
redaktör

Krav om flytväst ombord

På Transportstyrelsens avdelning för fritidsbåtsfrågor pågår ett arbete som gäller nya regler om krav på att godkända flytvästar ska finnas till alla ombord på båten. Flytvästarna ska ha rätt vikt och storlek för den person som den är avsedd för. Något krav på att bära flytväst under gång kommer troligtvis inte att föreslås. Utredningsarbetet pågår. Någon tidsplan för ett eventuellt införande finns inte idag.
Bengt Utterström
redaktör

Totalförbud mot toalettutsläpp 2015 från fritidsbåtar

År 2015 införs ett totalförbud mot utsläpp från fritidsbåtars toaletter. Förbudet gäller hav, insjöar och inre vatten. Endast K-märkta fritidsbåtar är undantagna.
Tömning av hålltank ska ske i tömningsstationer. Läs mer på transportstyrelsens
webbplats: .
Bengt Utterström
redaktör

Ny nedre promillegräns för sjöfylleri från 1 juni

Från och med den 1 juni 2010 skärps reglerna för sjöfylleri. Det blir en nedre gräns på 0,2 promille. Gränsen gäller de som för fram motorbåtar eller segelbåtar som är minst tio meter långa (peke och badbrygga/roder räknas in i längden) eller som kan gå 15 knop eller fortare. Gränsen gäller även personer som har uppgifter på båten som är av stor betydelse för säkerheten till sjöss.

Har man över en promille alkohol i blodet kan man dömas för grovt sjöfylleri.

De nya reglerna innebär också att polisen och kustbevakningen får rätt att göra rutinmässiga alkoholtester för att kontrollera nykterheten och sjösäkerheten i svenska vatten.

De gamla reglerna gäller alltjämt. Vem som helst kan dömas för sjöfylleri eller för grovt sjöfylleri om man är påverkad av alkohol eller droger. De är således absolut inte "fritt fram" för övriga, de nya gränsvärdena är en skärpning kopplat till båtens storlek eller fart.

Tillbaka