Möt våra kursdeltagare

På Medborgarskolan är alla välkomna! Möt några av våra kursdeltagare och hör deras berättelse.

 Au pair-träff