Samarbeten och pågående projekt

WELKOM
"Recognition of Qualification held by Refugees"

“WELKOM” är ett Erasmus + KA2 projekt som har utvecklats för att möta de växande behoven av social, ekonomisk och bildningsmässig integration av flyktingar som flytt till Europa under de senaste åren.

Den massiva omflyttningen av människor har fått enorma sociala ekonomiska och politiska konsekvenser. Baserat på slutsatserna av Europarådets Action plan för att bygga inkluderande samhällen har man funnit att utbildning och språkinlärning en av de viktigaste pelarna för integration.

Därför är syftet med Projekt WELKOM att utveckla transparens, validering och erkännande av flyktingars kunskaper och färdigheter i Belgien, Grekland, Island, Italien och Sverige. Projektet ska bidra till at underlätta för målgrupperna att studera och arbeta i sina nya länder. De deltagande organisationerna i projektet, däribland Medborgarskolan Stockholm kommer att arbeta med att ta fram Best practice för språkinlärning och validering av kunskaper och färdigheter genom jämförande studier mellan länderna.

Projektet löper under 2017-2019. I maj kommer en delegation till Sverige för att ta del av hur vi bedriver vår svenskaundervisning för asylsökande.

De deltagande organisationerna

Projektkoordinator:

  • UC Leuven-Limburg, Belgien, Högskola I Flanders
  • Oecon Group, Grekland, en europeisk konsultorganisation och centrum för validering och vuxenutbildning.
  • Equality Centre/Jafnréttishús, Island, Utbildningsorganisation med jämställdhetsfrågor i focus.
  • Medborgarskolan, Sverige, studieförbund
  • Futurgo Digitale, Italien, Ideell organisation som arbetar för ungdomars möjligheter.
Welcom logo

EU logo

NATTSKIFTET


Foto: Annika Berglund

NATTSKIFTET är en organisation som jobbar för att tjejer och killar ska känna sig trygga på natten och som kämpar mot våld och sexuella övergrepp. De har över 100 aktiva volontärer som arbetar ute i Stockholmsnatten och på ett flertal festivaler runt om i landet. De finns även ute på kryssningsturer runt studenttider.

Medborgarskolan och NATTSKIFTET samarbetar runt bland annat utbildningar och föreläsningar.

Läs mer om NATTSKIFTET

BCF Amazona

Ordförande Maria Wiklund Karlsson Foto: Sören Andersson

BCF (Bröstcancerföreningen) Amazona är Sveriges första och största patientorganisation inom cancer. Våra 70 volontärer, med egen erfarenhet av att vara cancerpatient, hjälper och stöttar andra cancerdrabbade.

Amazona är en ny samarbetspartner till Medborgarskolan och vi kommer att samarbeta runt temakvällar, kurser och utbildningar. Allt för att stödja och stärka kvinnor och män som får diagnosen bröstcancer. Ett nödvändigt stöd som idag saknas inom cancersjukvården. Patienterna får ofta olika typer av biverkningar av behandlingarna och de kan vara svåra att leva med. Vi inger hopp, styrka och kunskap och erbjuder en omfattande stödverksamhet till dem som lever med obotlig cancer.

Läs mer om BCF Amazona

Edsvik Konsthall

Edsviks Konsthall Sollentuna

Edsvik Konsthall inriktar sig på nationell och internationell samtidskonst. Edsvik Konsthall är en av de större konsthallarna i Sverige och arrangerar årligen omkring 20 utställningar av svenska och internationella konstnärer årligen. Edsvik konsthall har ett stort utbud av kurser och workshop och samarbetar idag med Medborgarskolan verksamhet för Kultur & Mångfald

Läs mer om Edsvik Konsthall

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Raoul Wallenberg verkar för empati, civilkurage, ledarskap och samverkan. Varje år deltar 8 000 ungdomar aktivt i våra metoder och ledarskapsutbildningar, spridd över cirka 100 skolor i hela landet.
Läs mer om Raoul Wallenberg Academy

AFS

AFS värdfamilj Magdalena och Hans

”Alla borde vara värdfamilj någon gång i livet!” Magdalena Malmsjö och Hans Berggrund är AFS värdfamilj åt amerikanska Emma - läs intervju med dem här

AFS arbetar för en fredligare värld genom ökad förståelse mellan människor och kulturer. De arrangerar utbytesprogram för unga människor. Kopplat till varje program finns flera moment i interkulturellt lärande.
AFS målsättning är att lägga grunden för en livslång upplevelse av personlig utveckling. AFS vill också skapa en förståelse och ett engagemang för andra människor och kulturer.

Läs mer om AFS