Bli medspråkare

Har du ett intresse för språk och andra kulturer?

Vill du ge av din tid och ditt engagemang för ett bättre Sverige?

I så fall är det just dig vi söker för ideellt arbete som medspråkare! Som medspråkare leder du tillsammans med en eller två andra svensktalande en studiecirkel för invandrare som vill träna svenska genom ett informellt samtal.

Du delar med dig av ditt språk och din kultur samtidigt som du får ta del av andras i ett givande utbyte. Som medspråkare stöder du deltagarnas svenskinlärning. Du är diskussionsledare, inte lärare.

Medspråkaren är en i gruppen, men har samtidigt ansvar för att alla känner sig hörda, sedda och respekterade. Som medspråkare möter du individer med bakgrunder och erfarenheter som kan vara helt annorlunda än dina egna. Varje människa har en historia att berätta. Kanske får just du höra den!

Läs mer om att bli medspråkare här!

Du kan också kontakta oss på samarbeten@medborgarskolan.se