Mer fakta om medspråk

Medspråk genomförs som en del av Medborgarskolans folkbildningsuppdrag.

I små samtalsgrupper träffas invandrare och medspråkare kontinuerligt och tränar svenska på ett informellt och naturligt sätt. Grupperna består av 6–9 personer. Med 2–3 medspråkare i gruppen blir samtalssituationen naturlig och vi undviker ett lärare/elev-förhållande.

Man behöver inga särskilda förkunskaper för att kunna bli medspråkare. Vi anordnar informationsmöten för nya medspråkare där vi berättar mer om verksamheten.

Deltagandet i grupperna är kostnadsfritt och frivilligt. Deltagarna har själva möjlighet att påverka innehållet.

Studiecirkelns form ger verksamheten kontinuitet och fast struktur. Grupperna träffas normalt 1,5 timme en gång i veckan.

Medspråkarens insats är ideell. Medspråkaren är en svenskspråkig person som

  • tycker om människor
  • är intresserad av språk och kultur
  • vill lära sig mera och utvecklas
  • vill göra någonting meningsfullt

Intresserad? Kontakta oss på samarbeten@medborgarskolan.se