Tillgänglighet

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel ADHD/DAMP och Aspergers syndrom. Förbundet vänder sig också till anhöriga och yrkesverksamma inom området.

Sedan flera år samarbetar och stödjer Medborgarskolan i Norrtälje den lokala föreningen - Attention Roslagen – i projekt, föreläsningar, studiecirklar m m. Föreningen driver också "Attention-Fri projektet" som verkar för en bättre frigivning av ADHD-personer som har suttit på anstalt. Det är ett 3-årigt projekt som finansieras av Arvsfonden.

Livspusslet – ett projekt för människor med funktionsnedsättning

Livspusslet

Hur får man ihop livspusslet när man lever med ADHD, Aspberger och Tourettes syndrom?

På Medborgarskolan pågår sedan i höstas ett socialt projekt som är riktat till människor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det är ett två år långt projekt som syftar till att hjälpa dessa människor att bättre klara sin vardag.

Det finns en mängd vardagssituationer som kan kännas oöverstigliga för den som har ett socialt handikapp. Med hjälp av workshops, övningar, bilder och texter kan man stegvis bygga upp en stark självkänsla. Det gör att individerna inte behöver hamna i en social isolering utan kan få kontroll över sitt eget liv.

Det här är ett viktigt projekt som vi på Medborgarskolan är stolta och glada att få vara en del av.

Kriminalvården

Medborgarskolan samarbetar med Kriminalvården och erbjuder föreläsningar, studiecirklar och kurser. Tillsammans med Attention Roslagen samarbetar vi även i Fri-Projektet-Mot en tryggare frigivning.

Handicat – Alla kan segla

I flera år har vi på Medborgarskolan haft ett samarbete med stiftelsen Handicat och arrangerat handikappseglingar under en sommarvecka. Inför sin segling går alla deltagarna en studiecirkel i sjövett, tre tillfällen om 1,5 timme. Varje cirkel anpassas till vilken funktionsnedsättning deltagarna har och sträcker sig från det mest grundläggande om säkerhet och att man ska ha flytväst till grundläggande navigation och kännedom om sjömärken. Efter cirkeln kommer så seglingen genom Stockholms skärgård.

– Vi vill se till att ungdomar med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar får möjlighet att uppleva känslan av att segla på havet, att själva kunna fungera som en arbetande besättning, säger Anette Huseby, verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan i Norrtälje.

Läs mer om Handicat här

Tidigare aktiviteter

Klarar du 72 timmar utan mat, vatten, värme och sömn?

Skyfall och stormar. Föroreningar och stora skogsbränder. På senare år har det inträffat flera naturkatastrofer i vårt närområde som påmint oss om hur sårbara vi är. Går det att förbereda sig för sådana krissituationer? I höst har vi inlett ett samarbete med Civilförsvarsförbundet, som utbildar och organiserar medborgare i hur man kan förbereda, förebygga och hantera olika krissituationer. I november anordnades föreläsningen ”72 timmar” - det är så lång tid en människa bör kunna klara sig själv utan mat, vatten, värme, sömn och information i en krissituation. Åhörarna fick med sig ovärderlig kunskap om hur de ska agera om olyckan slår till.