Unik utbildning som leder till jobb

Affärsutvecklare IT-lösningar är en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen på 400 YH-poäng. Den nya utbildningen, som kombinerar IT med ekonomi, försäljning och förhandling, är unik i sitt slag och kunskaperna är för närvarande hett efterfrågade av näringslivet. Man räknar med att 90% av de nyutexaminerade eleverna ska få jobb inom det första året efter avslutade studier.

Tom Nilsson, försäljningschef på Canon Svenska, Stockholm, tror på en fortsatt tillväxt i branschen, men menar att det generellt ställs mycket högre krav på yrkesgruppen idag.

   - Man behöver arbeta på ett sätt där man hela tiden förstår kundens situation och arbetsprocesser, samtidigt som krav på affärsmannaskap blir viktigare, säger han. 

 

Praktik vägen till jobb

Lärarna är alla konsulter inom branschen och specialiserade på just moment de ska lära ut. En tredjedel av utbildningen gör man ute på ett företag, vilket ger både ökat kontaktnät och praktiska kunskaper. Emil Bood är ansvarig för utbildningen och har tidigare erfarenhet från Kompetenstorget där det visade sig att praktik ofta leder till jobb.

   - Vi ställer höga krav på de inblandade arbetsgivarna. Man ska ha resurser att ta emot, handleda och introducera praktikanten på arbetsplatsen. Det är fråga om ett ömsesidigt utbyte.

 

För mer information och anmälan till utbildningen, följ länken.