Tacksida anmälan yh

Glöm inte att du per post måste skicka in följande:
  • Ett personligt brev (max en A4)
  • Arbetsgivarintyg
  • Betygskopior som styrker din behörighet

Skicka dessa till:

Medborgarskolan Stockholmsregionen
[Utbildningens namn]
Box 19193 104 32 Stockholm

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-457 57 00 eller yh@medborgarskolan.se