Anmäl dig här

Bläddra i vår broschyr där alla medverkande presenteras.

Välj sedan vad du vill gå - se schema nedan.
Du anmäler dig på trillcamp@medborgarskolan.se.
Uppge ditt namn i ämnesraden.

Följande uppgifter behöver vi:

  • Följande kurser du vill gå - 1aval.
  • För- och efternamn
  • Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
  • Adress
  • Postnummer och ort
  • Telefon inklusive mobilnummer
  • E-postadress