Tolkutbildning

i Malmö

Nästa grundutbidlning startar i maj/juni 2018.
Sista ansökningsdag är den 15 april 2018. OBS! Nytt datum!

Godkända utbildningar och
gällande valideringsregler

Har du gått godkänd utbildning (TÖI eller MYH) som startat år 2006 eller senare har du fått ett godkänt utbildningsintyg. Finns det delar av TÖI/MYH-utbildningen som du inte klarat kan du skriva om dessa prov hos oss alternativt ansluta till nuvarande utbildning.

Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett utbildningsbevis att du är grundutbildad tolk utan att behöva gå grundutbildningen.

Du ska ha väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än 5 år, och gärna också gått några utbildningar men som då inte varit den grundutbildning som vi ger dvs den som står under MYH’s tillsyn.

Se valideringsprocessen här

Du anmäler dig på samma blankett OBS NYHET som de som vill gå grundutbildningen.

Du skickar med väldokumenterad information om din utbildningsbakgrund och intyg från dina tolkförmedlingar att du arbetar som tolk just nu och hur många år du arbetat för resp tolkförmedling. Därefter gör vi en bedömning om du kan kvalificera för validering eller om du i stället bör gå grundutbildningen.

Pris för validering

Priset för validering är 500 kr eftersom MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan) lämnar stadsbidrag.

Bedömer vi att du måste gå hela grundutbildningen kallas du till förkunskapstester precis som alla andra sökanden och om/när du antas till utbildningen betalar du samma pris som övriga deltagare dvs 4200 kr för hela grundutbildningen förutom de 500 kr för vägledningssamtalet.

Läs de vanliga frågorna kring tolkutbildningen

Med åren har vi sammanställt de mest vanliga frågorna som ställs inför ansökan och om tolkutbildningen.

Mer information

Ring Renée Andersson om du önskar mer information 0760-23 61 08 eller mejla renee.andersson@medborgarskolan.se.

Grundutbildningen

Syftet är att utbilda kompetenta kontakttolkar för samhällets behov. Utbildningen inne­håller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan - före detta TÖI-utbildningen.

Läs mer om grundutbildningens kursupplägg.

Inför kursstarten - förkunskapstest

Förkunskapstester till kontakttolkutbildningen äger rum en månad innan kursstart - muntliga tester och skriftliga tester. Du som ska på förkunskapstest får kallelse.

Sista ansökningsdag 15 mars 2018

Ansökningsblankett - Pdf-fil

Ansökningsblankett - Word-fil

Detaljerat upplägg av grundutbildning - Se här.

Fler utbildningsmöjligheter i Sverige

Ta gärna del av fler tolkutbildningar i Sverige - www.blitolk.nu

Förkunskaper och urval till grundutbildningen

Du ska ha gymnasiutbildning från Sverige eller ditt hemland och betyg i svenska B/svenska 2. Ett första urval görs utifrån utbildning och ditt tolkspråk. Före utbildningen anordnas ett förkunskapstest under en dag i svenska och tolkspråket samt samhällskunskap, och du får information om utbildningen. Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskaptestet samt med ledning av de sökandes tolkspråk.

Kostnader och ersättningar Innan du påbörjar en ett- eller tvåårig grundutbildning ska du betala en depositions­avgift på 1000 kronor som du får tillbaka när hela grundutbildningen är genomförd. Utbildningen kostar totalt 4200 kronor.

Innan varje delkurs i grundutbildningen börjar, betalar du en avgift på 600 kronor för det studiematerial som används i delkursen.

Om Medborgarskolan Syd

Våra kurslokaler finns på Hans Michelsensgatan 6A i Malmö bakom Slagthuset.
Närmaste busstation är Malmö Högskola - Orkanen eller Centralstationen.

Komplettering av grundutbildning,
alla tolkspråk

Om du tidigare påbörjat den ett- eller tvååriga grundutbildningen, från tidigast 2005, och saknar något ämnesområde, kan du söka till delkurs för komplettering. Se här.