Preparandkurs

i Malmö inför kammarkollegiets auktorisationsprov

Bli auktoriserad tolk!

Inför Kammarkollegiets auktorisationsprov erbjuder vi dig en preparandkurs med språkhandledning!

Detta är en repetionskurs för dig som vill förbereda dig inför auktorisationsprovet.
Kursen är i Malmö på totalt på 100 lektionstimmar (á 45 minuter)

Aktuella språk

 • Arabiska
 • Bosniska
 • Kroatiska
 • Serbiska
 • Bulgariska
 • Engelska
 • Franska
 • Kantonesiska
 • Lettiska
 • Polska
 • Rikskinesiska
 • Tjeckiska
 • Turkiska
 • Tyska
 • Ungerska

Vi reserverar oss för att Kammarkollegiet kan ändra språk.

Upplägg

Upplägget är 100 studietimmar - 50 av dessa är realiarepetition och
50 språkhandledning/tolkövningar med betoning på tolkövningar.

Vi lägger ner mycket tid på tolkövningar, så att du ökar chansen att klara det muntliga provet, vilket uppfattats svårare än det skrifltiga. Mycket av realian kan du studera in själv.

Tolkfärdighet/teknik och även tolketik i en given tolkningssituation måste du själv öva och åter öva!

Språkhandledning

Språkhandledning i tolkspråket ges om ni är tre eller fler i ett och samma språk, de andra får öva tolkning i en blandgrupp med minst fem deltagare.
Det viktiga med tolkövningar är att du får en rutin i hur du hanterar situationen, det är mindre viktigt i en preparandkurs att alla termer sitter till hundra procent.

Läs gärna informationen under våra FAQ frågor för den allmänna grundutbildningen till kontakttolk om du undrar över något ytterligare – finns inte din fråga med där får du gärna kontakta oss.

Anmälan till kursen

För att gå kursen måste du anmäla dig här!

Tolkutbildning

Vi på Medborgarskolan arrangerar även en ettårig allmän grundutbildning för att bli kontakttolk. Är du intresserad? Läs mer om tolktubildning här.