Behöver du replokal?

Vi kan ordna replokal till dig i Tomelilla genom Soffta som är fritidsgården som finns på Torget 11.

Soffta finns för dig tar mer än gärna emot förslag på olika aktiviteter. Soffta är ungdomarnas frizon men givetvis är det en drogfri fritidsgård, där ledstjärnan är ömsesidig och hederlig respekt för varandra.
Det är öppet för alla ungdomar mellan 13 och till det år du fyller 20. (klass 7 t.o.m. åk 3 i gymnasiet).

Mer om aktiviteter, möjligheter och kontaktpersoner hittar du på hemsidan.