Trelleborg

Medborgarskolan - där intresse blir kunskap

Få lust att lära

Ta fram kikaren och hitta en ny kurs över de sju ”folkbildningshaven”.
Att navigera sig fram i livet kan vara lite klurigt ibland, men tro på dig själv!
Låt oss inspirera med Skånes kursprogram.

Säkert sjöliv med Medborgarskolans kurser

Sjölivskurser

Förarintyget är första steget för en säker och trivsam båtfärd. Nästa steg är Kustskepparintyg. Sedan finns också SRC - Short Range Certificate. Du kan gå vanlig kurs eller på distans, du väljer själv.

Så anmäl dig i dag så blir båtfärden både säker och trygg.

Om våra kurser

Startdatumet som anges för kursen är preliminärt. Om kursen inte har tillräckligt med deltagare kan kursstarten bli framflyttad. Avvakta kallelse inför kursstart. Vi reserverar oss för eventuella andra ändringar. Kostnad för material / litteratur tillkommer om inget annat anges.
.