Språkkurser för företag och organisationer

Låt din organisation utvecklas. Med Medborgarskolans språkkurser för företag kan er organisation få en spjutspetskompetens som gör verklig skillnad.
Kanske behöver er säljpersonal en kurs i engelska, arabiska, tyska, japanska eller mandarin? Kanske har ni ny personal som behöver lära sig svenska? Eller ska er VD åka på affärsförhandlingar till Spanien?
Oavsett vilka språkbehov ert företag har kan vi erbjuda en skräddarsydd lösning.

Dagens samhälle med internationella kontakter ställer höga krav, både på språkkunskaper och på förståelse för de seder och den kultur som gäller i andra länder.

Språkkunskaper är inte bara avgörande ur ett internationellt perspektiv; många lokalt baserade företag har anställda med utländsk bakgrund. Vi har ett ökande antal kunder som efterfrågar svenskundervisning för sin personal.

Våra språkkurser för företag utgår alltid från era behov. Många organisationer har en väldigt specifik målsättning, andra vill bara höja personalens språkkunskaper rent generellt. Innan vi inleder en utbildning börjar vi alltid med en individuell behovsanalys och först därefter planeras kursinnehållet.

För de flesta fungerar språkundervisning i grupp bra. Att utvecklas tillsammans med andra har många fördelar och ofta är det praktiskt att studera tillsammans. I andra fall kanske man föredrar en individuell intensivkurs där man maximerar fokus och tid.

Prisexempel för en språkutbildning

Tio språktillfällen à 1,5 timme med 6 deltagare kostar cirka 18 000 kronor exkluslive moms. I priset ingår inte resor och lokaler som vi hyr.

Så här fungerar det:

1. Boka ett GRATIS utvärderingsmöte med oss

Vid utvärderingsmötet definierar vi era språkbehov och mål.

2. Vi skräddarsyr utbildningen.

Vi har inga färdiga mallar för företagsutbildning. Istället anpassar vi utbildningen efter era behov och deltagarnas baskunskaper.

3. Vi genomför utbildningen så att det passar er.

Få har tid att gå ifrån arbetsplatsen för att ta sig till en kurslokal. Kanske är det egna konferensrummet att föredra?

Kontakta oss för mer information!