Word-kurser

Kompetensutveckling för företag och organisationer

Microsoft Word är en del av Microsoft Office-paketet och ett mycket effektivt ordbehandlingsprogram som används på de flesta arbetsplatser. I Word kan man redigera text och bild, skapa snygga dokument, ta fram tabeller, innehållsförteckningar och formatmallar. Det går även att dela information och att arbeta tillsammans med kollegor i samma dokument.

Medborgarskolans Wordkurser går ut på att hjälpa företag att få ut så mycket som möjligt av Microsoft Word. Word erbjuder fler funktioner än man kan tro och många tycker att det är svårt att hitta och använda alla verktygen på ett effektivt sätt.

I våra Word-kurser för företag utgår vi alltid från uppdragsgivaren. Utgångsläget i kursupplägget är helt och hållet individ- eller gruppanpassat och ofta formar vi innehållet efterhand som kursen fortskrider. Full flexibilitet med andra ord. Vi genomför oftast Word-kurserna ute hos våra uppdragsgivare så att deltagarna inte ska förlora värdefull arbetstid.

Län där vi har Word-kurser för företag

Vi erbjuder olika kurser för företag i olika län. Word-kurser har vi i Skåne.

Så här fungerar det:

1. Boka ett GRATIS utvärderingsmöte med oss

Vid utvärderingsmötet definierar vi era behov och mål när det gäller Word.

2. Vi skräddarsyr utbildningen

Vi har inga färdiga mallar för företagsutbildning. Istället anpassar vi utbildningen efter era behov och deltagarnas baskunskaper.

3. Vi genomför utbildningen så att det passar er

Få har tid att gå ifrån arbetsplatsen för att ta sig till en kurslokal. Kanske är det egna konferensrummet att föredra?

Kontakta oss för mer information!