Ashtanga yoga

Ashtanga Yoga

Grund

Du praktiserar i ett flöde av kraftfulla positioner med andning och koncentration i fokus. Vi arbetar med positioner ur Ashtanga Yogans första serie och du lär dig grunderna. Du bygger upp styrka, förbättrar rörligheten, smidigheten och balansen. Ashtanga yoga ger dig ökad uthållighet, definierade muskler, utrensning av gifter i kroppen samt ökad mental kontroll.

Kursen är för dig som är helt ny eller redan har gått en grundkurs men vill repetera grunderna igen.

Mellansteg

Du praktiserar i ett flöde av kraftfulla positioner med andning och koncentration i fokus. Vi arbetar med positioner ur Ashtanga Yogans första serie och tar oss djupare in i vårt praktiserande. Du bygger upp styrka, förbättrar rörligheten, smidigheten och balansen. Ökad uthållighet, definierade muskler, utrensning av gifter i kroppen samt ökad mental kontroll är bara några av resultaten av Ashtanga Yoga.

Kursen är för dig som gått en grundkurs, oavsett vilken nivå du är på.

Mysore

Ashtangayoga Mysore innebär att varje deltagare tränar i sitt eget tempo och efter egna förutsättningar - så kallad egenträning - precis som Ashtanga traditionellt lärs ut i Mysore, Indien. På så vis blir träningen mer meditativ och du kan fördjupa dig ytterligare i din yoga.

Klassen är inte ledd utan läraren hjälper dig och övriga deltagare individuellt under tiden du tränar på att komma ihåg Ashtanga-sekvensen steg för steg. Läraren tilldelar dig nya positioner allt eftersom du är redo. Alla nivåer kan därför träna samtidigt. Undervisningen spänner över minst två timmar men du kan droppa in vid den tidpunkt som passar dig själv och gå hem när du avslutat ditt pass. Är du på grundnivå har du oftast ett kortare pass till att börja med, men det blir längre allt eftersom du lär dig nya positioner utav läraren.

Träningen hjälper dig att bygga upp fokus, styrka, förbättrar rörligheten, smidigheten och balansen. Den ger ökad uthållighet, definierade muskler, rensar ut gifter i kroppen samt ger ökad mental närvaro.

Mysore style passar alla nivåer men du bör känna till Ashtangayoga eller ha gått en grundkurs innan eftersom det bygger på egenträning. Läraren hjälper dig sedan igång.