Rehabyoga

Rehabyoga innebär att vi utgår ifrån de grundläggande och lätta yogaställningar som finns i våra program. Vi anpassar yogan efter de förutsättningar som finns hos individerna i gruppen. Dessutom fokuserar vi på speciella behov som kan finnas och löser därmed upp spänningar som skapar obalans och blockeringar.

Yoga och läkning hör samman och vi tar hänsyn till helheten när vi gör yoga. Genom följande moment:

  • Fysiska yogaställningar (Asanas) – har en frigörande verkan för att komma åt sinnet och de invanda mentala mönster vi lever efter.
  • Andningsövningar (pranayamas) - är energigivande och avslappnande och inverkar till stor del i läkningsprocessen.
  • Djupavspänning - Yoga Nidra
  • Meditation - för ökat medvetande, återhämtning och för dess helande kraft.

Vem behöver Rehabyoga?

Vi har grupper och individer med olika problematik. Det kan vara människor som blivit utmattade mentalt och/eller fysiskt (gått in i väggen). Människor med missbruksproblem av olika slag. Vi samarbetar med behandlingshem och eftervård.

Folk med olika former av artrit, det vill säga reumatiska besvär och även diabetespatienter. Stressrelaterade sjukdomar som astma och allergi är vanligt samt sköldkörtelproblem (struma).

Det är bra att gå en introduktion till Rehabyoga innan du går igång med det dagliga programmet.