Yoga för seniorer

Yoga, avspänning och meditationskursen är anpassad till dig som ”senior”. Här ingår speciella övningar som är generellt bra för äldre, både kvinnor och män. Klasserna är kortare, övningarna är något mindre ansträngande och tempot lite lägre.