Yoga och Ayur Veda

Ta nästa steg inom yoga och meditation. Fördjupa dina kunskaper och förstå hur din livsstil, dina värderingar och vanor är grunden till hur du mår. Denna kunskap om livets spel i dig, heter Ayur Veda.

På denna kurs integreras det indiska hälsosystemet Ayur Veda i Yoga och avspänning. I Ayur Veda lär du dig identifiera naturens grundläggande kvaliteter genom elementen - Vata, Pitta och Kapha i oss själva och i vårt sätt att leva. För att få en djup kunskap om upprepande tendenser, obalanser eller problem måste du kunna identifiera hur de uppstår, inte bara hur du med yoga kan upplösa dem för en viss tid. Du behöver kunna se anledningen och orsaken till obalansen och hur du dagligen återskapar fundamentet för dessa problem. Du blir mer medveten, och kan därmed förändra beteendet och på så vis sluta att upprepa det.