Ledarutbildningar i Skåne

Under hösten 2016 har vi flera olika ledarutbildningar i Skåne.

Du kan numera anmäla dig direkt till höstens kurser via vår hemsida. Alla ledarutbildningarna har "endast för ledare" i kurstitlen.

Klicka här och du får fram aktuellt utbud!