Projektarbete

Handelscollege

Medborgarskolan startar ett ESF-projekt den 3 januari 2011 i Malmö. Projektet är för arbetslösa ungdomar och som vill få jobb inom butik och turism/hotell. Utbildningen är tolv veckor som sedan följs av matchad praktik och coaching.

Tidigare projekt

Bakom stängda dörrar

Inom Medborgarskolan Syd har vi även haft ett rikstäckande EU-projekt under perioden 1 september 2008 till 1 augusti 2011. Projektets namn var ”Bakom stängda dörrar: Tolkningens betydelse för rättssäkerhet och integration – med särskild inriktning på mottagandet av ensamkommande barn och unga”. Medborgarskolan Syd ägde projektet och till vår hjälp har vi tre forskare från Lunds Universitet. De arbetade med frågor kring tolkens roll och hade till sin hjälp även ett internationellt kontaktnät. De granskade tolkens yrke och fältet tolkning. Utgångspunkten var att resultatet skulle föreslå åtgärder som utvecklar och ökar kvaliteten på arbetet. På så sätt gynnas både den som inte kan tala svenska, jurister, handläggare, vårdpersonal och andra myndighetspersoner som i sin yrkesroll är beroende av professionell tolkning.

Projektet har skapat råd och stöd för att förbättra mottagandet av ensamkommande barn och unga.

Se filmklipp från Svt Play