Reklamation i Skåne

I fall du har synpunkter eller klagomål vill vi gärna veta det.

Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

  • När du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du i första hand framföra dessa till lärare eller kursledare.
  • Om ni inte lyckas lösa problemet fyller du i formuläret nedan.