Internbeställningar

Kundservice - Kundsupport

Värmland - Örebro

Förtäring - Service och support

Värmlands län

Örebro län

Lokaler och fastighet - Service och support

Värmlands län

Örebro län

Marknadsstöd - Service och support

Värmlands län

Örebro län

Ringa och kontakta kunder, ledare, via telefon, sms eller brev. (E-postutskick med mer än 100 mottagare eller med säljkaraktär skall alltid gå via Marknad och kommunikation) Planeras utbildningar, möten och evenemang? Här beställer du förtäring. Uppdrag gärna 10 dagar innan. Ommöblering av salar eller utlämning av teknik. Är något trasigt eller behöver ses över? Uppdrag för nästkommande vecka senast fredag veckan innan. Akuta ärenden görs alltid direkt via telefon.

Information på våra bildskärmar, få hjälp att affischera eller lämna material externt. Beställningar skall helst göras 10 dagar innan deadline.

Nedan kan du lämna beställningar/uppdrag till Marknad. Specialformat, e-postutskick, facebookannonsering m. m. Beställningar skall göras 10 dagar innan deadline.

Marknad och kommunikation

Värmland-Örebro