Vår värdegrund

Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund. Grundtanken är att varje människa har ett okränkbart värde och är fri att utforma sitt liv som hon själv vill i sin strävan efter självförverkligande. Ingen kunskap är mer värd än någon annan. Grundhållningen är glad, ljus och optimistisk med en stark övertygelse om att varje människa har något att tillföra den mänskliga gemenskapen.

Hos oss är det människan som står i centrum, inte ämnet. Vi erbjuder den miljö där intresse blir kunskap. Kunskap har ett egenvärde eftersom den får oss att växa som människor. Kunskapens värde ökar i takt med att den sprids till, används av och delas av allt fler.

Medborgarskolans huvudperspektiv är att se lärandet som en livsinvestering för demokrati, aktivt deltagande, rättigheter, jämställdhet och en bra miljö. Kunskapen kan lika gärna vara målet som medlet i Medborgarskolans verksamhet.

Våra kärnvärden

Individen i centrum

Varje människa är unik. Vi sätter individen i centrum och vill att var och en som kommer till oss ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna behov, förutsättningar och önskemål. Alla människor har frihet och ansvar att påverka sin egen och samhällets utveckling.

Utveckling i samverkan

Vi tror att människor utvecklas bäst i samverkan med andra. Därför vill vi skapa mötesplatser där ett givande och tagande får alla att känna delaktighet. Med nya kunskaper, ökat självförtroende och sociala nätverk får människor möjligheter och styrka att själva utforma och påverka sina liv.

Ömsesidig respekt

Vi är alla lika mycket värda; varje människa är värdefull bara för att hon finns till. Samtidigt har vi alla både ansvar och skyldigheter mot varandra. Humanism innebär medmänsklighet och förståelse för oliktänkande och för andra kulturer.

Kunskapens egenvärde

All kunskap är värdefull. Insiktsfulla människor är en tillgång i det demokratiska samhället och kan motverka negativa trender och tendenser i vår omvärld. För oss är all kunskap lika mycket värd, oavsett nivå, ambition eller inriktning.