Världens största musikfestival 2015

Musik i varje buske

Under första veckan i oktober ska det spelas musik i varenda buske runtom i Sverige. Medborgarskolan Värmland-Örebro är med när studieförbunden under gemensam flagg anordnar Världens största musikfestival. Genom festivalen vill Folkbildningsförbundet lyfta fram vilken stor betydelse studieförbunden haft för svensk musik både i landet och ute i världen.

Den 5-11 oktober är det dags för Världens största musikfestival, och arbetet är i full gång. Eva Olsson är musikansvarig på Medborgarskolan Värmland-Örebro och berättar om vad vi kan förvänta oss av festivalen. Mycket musik blir det.

– Alla studieförbund i regionen har gått samman och planerar spelningar på scener runtom i kommunerna. Det kan vara på allt från fritidsgårdar och restauranger till kulturhus och äldreboenden.
Syftet med festivalen är uppmärksamma studieförbundens betydande roll för utvecklingen av musiklivet, och Medborgarskolan vill uppmuntra och ge fler människor chansen att till exempel repa i band.

– Vi försöker få till spelningar i så många kommuner som möjligt med band som får spela på olika lokala scener. Festivalen är en möjlighet för banden att komma ut och spela och för de mer oetablerade banden är det en bra chans att synas. Vi hoppas också kunna locka in fler band i vår verksamhet, att fler får upp ögonen för vilka möjligheter som finns för musikintresserade i alla åldrar, säger Eva.

Här kan du läsa mer om Världens största musikfestival och var de olika spelningarna äger rum:

http://www.varldensstorstamusikfestival.se/

Text: Sigrid Josefsson
Illustration: Lina Eriksson