Aktiva Seniorer Fyrbodal

Aktiva Seniorer är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, med syfte att ta tillvara medlemmarnas kulturella intressen, kunnande och erfarenhet. Vårt program omfattar bland annat studiecirklar, föreläsningar, kåserier, studiebesök, musik och promenader.

Hjärtligt välkommen!

Grästorp

För information, kontakta Aktiva Seniorer i Grästorps ordförande Claes-Göran Svensson tel 0514-51531 eller 0739-433073 alternativt vice ordförande Kerstin Svensson tel 0514-10668.

Medlemsavgift: 50 kr/år.

Lysekil

För information, kontakta Aktiva Seniorer/Medborgarskolan tel 0522-16577 eller gå in på föreningens hemsida http://lysekil.aktivaseniorer.com/.

Medlemsavgift: 150 kr/år.

Trollhättan

För information, kontakta Aktiva Seniorer/Medborgarskolan tel 0520-19240 eller gå in på föreningens hemsida www.aktivaseniorertrollhattan.com.

Medlemsavgift: 100 kr/år.

Vänersborg

För information, kontakta Aktiva Seniorer/Medborgarskolan på tel 0521-570302 eller gå in på föreningens hemsida www.vanersborg.aktivaseniorer.com.

Medlemsavgift: 75 kr/år.