Asylcirklar i Göteborg

Welcome to attend a course in the Swedish language and about the Swedish society! The course is for free. Together with us at Medborgarskolan you have the chance to learn the basics in the Swedish language and to know more about the Swedish society. The course is open for everyone seeking asylum in Sweden. Our course leaders speak Arabic, Dari and Tigrinia.

Days and time: Thursdays 17.00-19.00
Address: Medborgarskolan, Haga Östergata 12, 2nd floor
Register on: http://www.medborgarskolan.se/arrangemang/…

På uppdrag av regeringen bedriver Medborgarskolan runt om i landet verksamhet för asylsökande. Syftet med verksamheten är att hjälpa asylsökande i svenska och samhällskunskap för att de lättare skall kunna integreras i svenska samhället. Vi håller kurserna i våra egna lokaler samt på ute på boenden.