Funk

filmklappa

Vad är FUNK?

FUNK är Medborgarskolans verksamhet och insatser för personer med funktionsnedsättning.

Vår vision är att folkbildning ska funka för alla. FUNK är en resurs, en samlad kraft, en bro, för att förena människor och förbättra möjligheterna för alla, med eller utan specialla behov, att utvecklas tillsammans utifrån egna förutsättningar och önskemål.

Tack vare våra kompetenta och engagerade kursledare är vi duktiga på att skapa aktiviteter och utvecklingsmöjligheter inom ämnesområden som till exempel konst, hantverk, drama, musik och dans. Bara för att nämna några. Men vi är alltid öppna för nya förslag!

Här kan du se ett exempel från en del av FUNKs verksamhet.

Dina utmaningar är våra utmaningar

Vi vill gärna ha din hjälp för att bli bättre på att skapa och erbjuda stimulerande verksamhet som passar dig. Hur behöver du ha det för att det ska funka för dig?

FUNK vill vara din självklara samarbetspartner, antingen du kommer till oss som enskild individ eller organiserad grupp eller verksamhet. Välkommen till oss!

Vill du bli kursledare?

Har du ett intresse som du brinner för och är bra på? Då kanske du vill vara kursledare för en grupp personer som också vill lära sig lite av det du kan? Vi behöver dig, hör av dig till oss!

palett

Vår värdegrund

All vår verksamhet vilar på en humanistisk värdegrund som består av fyra kärnvärden:

INDIVIDEN I CENTRUM
Varje människa är unik. Vi sätter individen i centrum och vill att var och en som kommer till oss ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna behov, förut- sättningar och önskemål.

Alla människor har frihet och ansvar att påverka sin egen och samhällets utveckling.

ÖMSESIDIG RESPEKT
Vi är alla lika mycket värda; varje människa är vär- defull bara för att hon finns till. Samtidigt har vi alla både ansvar och skyldigheter mot varandra.

Humanism innebär medmänsklighet och förståelse för oliktänkande och för andra kulturer.

UTVECKLING I SAMVERKAN
Vi tror att människor utvecklas bäst i samverkan med andra. Därför vill vi skapa mötesplatser där ett givande och tagande får alla att känna delaktighet.

Med nya kunskaper, ökat självförtroende och sociala nätverk får människor möjligheter och styrka att själva utforma och påverka sina liv.

KUNSKAPENS EGENVÄRDE
All kunskap är värdefull. Insiktsfulla människor är en tillgång i det demokratiska samhället och kan motverka negativa trender och tendenser i vår omvärld.

För oss är all kunskap lika mycket värd, oavsett nivå, ambition eller inriktning.

Citat av Leonard Cohen

Och så är vi väldigt förtjusta i Leonard Cohens ord (från låten Anthem):
"Det finns en spricka i allt. Det är så ljuset kommer in."

Vill du veta mer?

Jenny Bramstång
tel 0735-24 58 47 | jenny.bramstang@medborgarskolan.se