Uppdrag

Äldreboenden
LSS (lag om stöd och service) – daglig verksamhet och boenden
HVB (hem för vård eller boende)
Kriminalvård och frivård

• Glädjekällan
• Studio Rex