Arbetsmarknad

Händer

Om oss

Medborgarskolan är en ideell förening utan eget vinstintresse, vilket gör att vi kan investera alla våra resurser direkt i dig. Vi har mer än 75 års erfarenhet som folkbildare och har i över 25 år hjälpt människor in på arbetsmarknaden. Vi arbetar varje dag för att skapa mod och möjligheter för en mångfald människor och vi utgår alltid från varje persons unika förutsättningar och behov.

Vår värdegrund

Individen i centrum
Varje människa är unik. Vi sätter individen i centrum och vill att var och en som kommer till oss ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna behov, förutsättningar och önskemål.

Utveckling i samverkan
Vi tror att människor utvecklas bäst i samverkan med andra. Därför vill vi skapa mötesplatser där ett givande och tagande får alla att känna delaktighet.

Ömsesidig respekt
Vi är alla lika mycket värda; varje människa är vardefull bara för att hon finns till. Samtidigt har vi alla både ansvar och skyldigheter mot varandra.

Kunskapens egenvärde
All kunskap är värdefull, insiktsfulla människor är en tillgång i det demokratiska samjället och kan motverka negativa trender och tendenser i vår omvärld.