Arbetsmarknad

Händer

Varför ska du välja oss?

Medborgarskolan är en ideell förening utan eget vinstintresse, vilket gör att vi kan investera alla våra resurser direkt i dig. Vi har mer än 75 års erfarenhet som folkbildare och har i över 25 år hjälpt människor in på arbetsmarknaden. Vi arbetar varje dag för att skapa mod och möjligheter för en mångfald människor och vi utgår alltid från varje persons unika förutsättningar och behov.

Vi jobbar med hjärtat. Vi ger dig personligt stöd och backar upp dig hela vägen. Du ska känna att du har oss i ryggen.

Vårt kontaktnät är ditt kontaktnät. Vi har ett nära och aktivt samarbete med näringslivet och vi kan ofta erbjuda praktik i våra egna verksamheter. Allt detta ökar dina möjligheter att få arbete.

Vår folkbildningsbas och vårt breda utbud av kurser och studiecirklar i huset gör att vi kan erbjuda dig fortbildning, friskvård och andra lustfyllda aktiviteter som kan hjälpa dig framåt.

Tveka inte att fråga om du undrar över något. Varmt välkommen till oss!

Vi fick jobb!

Azem Rama
Azem Rama
Mostafa Karmotl
Mostafa Karmotli
Rozalin Hamo
Rozalin Hamo
Mohammad Abdul Naser Alahmad
Mohammad Abdul Naser Alahmad

Vår värdegrund

Individen i centrum

Varje människa är unik. Vi sätter individen i centrum och vill att var och en som kommer till oss ska ha möjlighet att utvecklas efter sina egna behov, förutsättningar och önskemål.

Utveckling i samverkan

Vi tror att människor utvecklas bäst i samverkan med andra. Därför vill vi skapa mötesplatser där ett givande och tagande får alla att känna delaktighet.

Ömsesidig respekt

Vi är alla lika mycket värda; varje människa är vardefull bara för att hon finns till. Samtidigt har vi alla både ansvar och skyldigheter mot varandra.

Kunskapens egenvärde

All kunskap är värdefull, insiktsfulla människor är en tillgång i det demokratiska samjället och kan motverka negativa trender och tendenser i vår omvärld.