Arbetsgivare

Grupp kring ett bord

Rekrytering och omställning

Är du i behov av ny arbetskraft? Har du anställda som är sjukskrivna och inte kan återgå till sina tjänster? Eller anställda som är uppsagda och i behov av nytt jobb?

Vi har ett brett kontaktnät och står i daglig kontakt med ett stort antal arbetssökande och arbetsgivare med rekryteringsbehov.

Arbetsträning och praktik

Som en socialt ansvarstagande arbetsplats kan ditt företag erbjuda praktik till en person som söker arbete. Det kan även finnas möjlighet till ekonomiskt stöd.

Eftersom vi samarbetar med arbetsförmedling, försäkringskassa och kommun för att hjälpa sjukskrivna och arbetssökande att närma sig jobb, kan vi ge dig information och råd.

Kompetensutveckling

Vi kan erbjuda dina anställda kompetenshöjande kurser och aktiviteter, enskilt eller i grupp, inom en mängd olika ämnesområden, allt ifrån grafisk formgivning och webbdesign till stresshantering och språk.

Länk till Företagsutbildningar

Friskvård

Friskvård kan vara så mycket mer än bara rörelse. Dina anställda kan använda sitt friskvårdsbidrag på alla våra hälsoinriktade kurser och föreläsningar, såsom exempelvis yoga, dans, matlagning, mental träning, stresshantering eller hälsoföreläsningar.

Vi anordnar givetvis även friskvårdsaktiviteter speciellt för ditt företag, om ni så önskar.

Volontärarbete

Ditt företag kan visa sitt sociala engagemang genom att till exempel låta anställda fungera som medspråkare i en integrationsverksamhet på din ort. Vi söker hela tiden svensktalande personer som vill dela med sig av sin tid och sina erfarenheter av den svenska kulturen och det svenska samhället.

Länk till Medspråk

För mer information, vänd dig till Medborgarskolan på din ort!