Dataskyddsförordningen

Texten "Dataskydd, EU:s nya dataskyddsförordning" mot diskret bakgrund

I denna halvdagsutbildning informerar vi om den nya dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen (PUL) och som kommer att gälla från 2018. Lagen innebär flera viktiga ändringar och nyheter som ställer högre krav och som vid överträdelse även innebär straffavgifter.

Kontakta oss för offert! Vi anpassar innehåll, upplägg och genomförande efter ditt företags och dina medarbetares behov och förutsättningar.

Produktblad Dataskyddsförordningen (pdf)

OMFATTNING
En halvdag.
Schemalagd kurs 18 maj (öppen för anmälan till 9 maj)

MÅLGRUPP
För personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden eller personal på företag och organisationer som på ett eller annat sätt behandlar personuppgifter.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Utbildningen ger kunskaper om dataskyddsförordningen och de nyheter som den nya lagen innefattar.

INNEHÅLL

Agenda i korthet

 • Integritetsrätt i dag
 • Dataskyddsförordningen: Nyheter, ansvar och sanktioner
 • Case för behandling av personuppgifter
 • Konkreta åtgärder att vidta, åtgärdsprogram

De viktigaste nyheterna

 • Straffavgift vid överträdelse
 • Underrättelseplikt vid databasintrång − 72 timmar
 • ”Intresseavvägning” kan ej användas av myndigheter som stöd för behandling utan samtycke
 • Ökade och krångliga informationskrav
 • Krav på risk- och sårbarhetsanalys, konsekvensanalys och integritetspolicy
 • Skärpt samtyckeskrav (”ticking a box”)
 • Uttryckligt beviskrav för samtycken
 • Personuppgiftsombudets roll utökas väsentligt