Förhandlingsteknik

En kvinna visar upp något för en man

Då verkligheten inte ger några givna spelregler, så innehåller denna utbildning allt från strikta regler till ”dirty tricks”. Att vid förhandlingsbordet kunna hantera taktiska utspel, svåra moment och burdusa personer är ofta avgörande för den egna styrkepositionen och möjligheten att nå de uppsatta målen. Förmågan att förhandla är också en av nycklarna till goda relationer med andra människor.

Utbildningen föregås av 8 st 20-minuters e-learninglektioner.

Kontakta oss för offert! Vi anpassar innehåll, upplägg och genomförande efter ditt företags och dina medarbetares behov och förutsättningar.

Produktblad Förhandlingsteknik (pdf)

OMFATTNING
Två heldagar.

MÅLGRUPP
Den här utbildningen i affärsförhandling är direkt anpassad till dig som i din yrkesroll förhandlar, men även till dig som har behov av att förbättra din förmåga att förhandla med samhället eller inom andra områden.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Att säkerställa att kunskaperna från innehållet i e-learning lektionerna blir till konkreta och användbara färdigheter. Du kommer genom specialskrivna förhandlingsövningar få ett tydligt kvitto på din egen förmåga att hantera olika situationer. Du kommer även, via gruppvisa diskussioner och anpassning till din egen verksamhet, erhålla verktyg för omedelbar användning i egna skarpa förhandlingar.

INNEHÅLL

Skickas ut ca 4 veckor innan första utbildningsdagen

 • 8 st 20-minuters e-learninglektioner från Miyagi Educations
  (varje lektion innehåller en videoföreläsning samt praktiska uppgifter kring ett specifikt område inom affärsförhandling)

Utbildningsdag 1

 • Förhandlingsprocessen
 • Affärsplanering och analys
 • Praktikfallsstudie
 • Styrkepositionering
 • Sonderande förhandling
 • Lobbying mot beslutsgrupp
 • Övningar
 • Taktiska utspel och ”dirty tricks”
 • Förhandlingsutrymmet

Utbildningsdag 2

 • Förhandlingsträning
 • Variabler
 • Konflikter under förhandling
 • Slutförhandling
 • Taktisk agenda
 • Maktbalans
 • Blockeringar
 • Personlig förhandlingsprofil
 • Förhandlingens grundbultar