Inköpsteknik, grund

Närbild på kvinna i telefon

Inköpsandelen i företagens verksamhet blir allt större. Rollen som inköpare blir viktigare för företagets övergripande konkurrenskraft, men ställer också krav på god kompetens. Med dagens ökade konkurrens har det blivit allt viktigare för företag att ha ett effektivt materialflöde.

Tiderna för inköp och hemtagning krymper eftersom företagen strävar efter att lagernivåerna för olika produkter ska kunna hållas på en rimlig nivå. Denna kurs visar hur du som arbetar med inköpsfrågor kan få ett strukturerat grepp om hela inköpsprocessen med bland annat inköpsteknik och affärsjuridik.

Omfattning och innehåll kan paketeras helt efter ditt företags behov — hör av dig för offert.

OMFATTNING
Två heldagar.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig främst till dig som är nybliven inköpare men passar också andra inom företaget som är i behov av ökad förståelse för inköpsfunktionen.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

INNEHÅLL
Inköparen och omgivningen

 • Inköparen och företaget
 • Interna och externa intressenter
 • Inköpspolicy

Inköpsprocessen

 • Inköpsmetodik - "från behov till betalning"

Inköpsstrategier

 • Sortimentsstrategier
 • Leverantörsstrategier
 • Förhandlingsstrategier (inklusive avtalstyp och pris)
 • Processer, metoder och verktyg

Priset

 • Offertförfarande (RFI, RFQ, RFP)
 • Utvärdera offerter
 • Modeller för prissättning
 • Leveransvillkor

Mätmetoder

Företagets väg till fokus på totalkostnad