Leda är silver, motivera är guld

En kvinna i förgrunden och en man i bakgrunden

ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF

Denna utbildning hjälper dig att gå från att vara enbart formell chef (eller inte chef alls) till att bli en effektiv och inspirerande ledare som kan motivera och föra din grupp framåt.

Du lär dig att vinna medarbetarnas förtroende och bygga ett starkt team. Du får viktiga insikter om hur du involverar dina medarbetare i målbilden, hur du kommunicerar och coachar, hur du tacklar att bli ledare över dina kollegor och hur du handskas med jobbiga situationer. Du gör även en Pussel DISC beteendeanalys som ger dig värdefull insikt, dels om dina egna grundläggande beteenden men också om hur andra kan uppfatta dig som ledare.

OMFATTNING
Två heldagar.

KURSAVGIFT
Ca 11 500 kr exkl moms.

Ovanstående är endast ett riktpris. Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov och priset beror bland annat på omfattning, innehåll och antal deltagare – hör av dig för offert!

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna leda på ett gynnsamt sätt för dina medarbetare och företaget. Det omfattar både dig som har jobbat som chef ett tag, dig som är ny chef, eller dig som inte är formell chef men kanske fungerar som projektledare, samordnare eller arbetsledare med ett ansvar att nå verksamhetsmål genom att leda och motivera andra på din arbetsplats.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Utbildningen ger dig kunskap, trygghet och konkreta verktyg i hur du ska leda din grupp effektivt och gör dig redo för de utmaningar du ställs inför.

INFÖR
Några veckor innan utbildningen får du göra en Pussel DISC beteendeanalys on-line genom att svara på ett antal frågor som tar ca 15-20 minuter. Du ska svara utifrån din yrkesroll. En rapport skickas sedan till dig via e-post, där du får information om din beteende- och kommunikationsstil.

INNEHÅLL
• Att vara chef och ledare
• Att vara ledare utan att vara chef
• Från en i arbetsgruppen till ensam ansvarig
• Dina grundläggande och anpassade beteenden
• Lär känna din kommunikationsstil och förstå andras
• Att använda retorik i kommunikationen
• Att förmedla mål, vision och värderingar
• Att skapa engagemang hos medarbetarna
• Coachande ledarskap och delegering
• Att bygga ett starkt och motiverat team
• Utvecklingssamtal och jobbiga samtal
• Att hantera och förebygga konflikter
• Personlig utvecklings- och handlingsplan

KURSLEDARE
Jan Kronkvist är en inspirerande och uppskattad kursledare, coach och föreläsare med gedigen erfarenhet och expertis inom kommunikation, presentationsteknik och retorik. Jan har även en unik förmåga att förmedla kunskap som deltagarna förstår, ser nyttan med och direkt kan tillämpa i praktiken. Han skräddarsyr varje utbildning efter deltagarnas förväntningar och behov.