Ord är makt

Kvinna

RETORIK

De riktigt framgångsrika kommunikatörerna vågar och kan uttrycka sig enkelt och tydligt. De har förmågan att fördjupa sig utan att tappa bort sina lyssnare och samtidigt presentera budskap och information på ett sätt som engagerar och övertygar. Konsten att lyckas är att använda ett språkbruk som skapar trovärdighet och en disposition som fångar och behåller åhörarnas uppmärksamhet från inledning till avslutning.

Under denna utbildning får du lära dig att förbereda, planera och presentera framgångsrikt med hjälp av retorikens tekniker. Du lär dig göra dina presentationer till kraftfulla verktyg för att effektivt och övertygande framföra dina budskap.

OMFATTNING
Två heldagar.

KURSAVGIFT
Ca 9 500 kr/deltagare exkl moms.

Ovanstående är endast ett riktpris. Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov och priset beror bland annat på omfattning, innehåll och antal deltagare – hör av dig för offert!

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna uttrycka dig och argumentera på ett sätt som engagerar och övertygar vid möten och presentationer.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs. Däremot är det bra om du funderar på riktiga ”case” eller situationer som du vill träna på.

MÅL
Efter genomgången utbildning kommer du att uppnå bättre effekt genom att presentera och framföra budskap på ett enkelt och övertygande sätt, kunna använda olika strategier för att påverka olika målgrupper, göra information mer intressant och lättförståelig samt mer effektivt hantera och bemöta invändningar, motargument och härskartekniker.

INNEHÅLL
Förberedelse
Tänk på att disponera din presentation — vad vill du uppnå?
Förbered inledningar som fångar och behåller lyssnarnas uppmärksamhet.
Träna på att tryggt hantera kritiska frågor och motargument.

Målgruppstekniker
För att nå fram med budskapet ska du uytgå från din målgrupps referensramar — inte din! Vidga ditt perspektiv: lär dig att analysera din situation och din mottagare så når du hela vägen fram.

Argumentationens ABC
Om du vill övertyga måste du kunna förstärka ditt budskap med argument och ha en tydlig struktur med relevant information. Lär dig att samla rätt innehåll, fördela det och skapa hållbara argument som kan accepteras av målgruppen.

Språktekniker
För att effektivisera ditt budskap behöver du engagera mottagarna med ett tydligt och tilltalande språk. Du får lära dig retorikens språkkneå som bidrar till förståelse och förtydligar ditt budskap.

Rösttekniker
Vad du säger har stor betydelse — men hur låter du när du framför ditt budskap? Utveckla din röst och stämma med enkla rösttekniker. Med konstpauser, betoningar och variation av röstläget kommer du genom dina uttryck att göra intryck på mottagarna.

Kroppsspråkstekniker
Av dina uttrycksmedel är kroppsspråk ditt viktigaste redskap för att ge ett trovärdigt intryck — hela 56 % enligt en amerikansk studie. Lär dig kroppshållningar, positionering och gester som du har nytta av när du vill sticka ut eller smälta in.

Mötestekniker
Många anställda i Sverige tycker att dera möten är dåliga, ineffektiva och onödiga. Hur kan du som mötesledare skapa effektiva och engagerande möten? Lär dig att använda en tydlig struktur, leda mötet framåt och utvärdera din möteseffektivitet utifrån fastställda kriterier.

KURSLEDARE
Jan Kronkvist är en inspirerande och uppskattad kursledare, coach och föreläsare med gedigen erfarenhet och expertis inom kommunikation, presentationsteknik och retorik. Jan har även en unik förmåga att förmedla kunskap som deltagarna förstår, ser nyttan med och direkt kan tillämpa i praktiken. Han skräddarsyr varje utbildning efter deltagarnas förväntningar och behov.