Pitcha dig själv till framgång

Man som ser trygg ut

Inställningen till dig själv är viktig när det gäller hur du vill uppfattas av motparten vid möten av olika slag. Du behöver tro på dig själv och din sak och visa ett sunt självförtroende för att andra ska känna tillit till dig och din förmåga. Att till exempel träna på att beskriva dina svagheter som en styrka är inte att spela teater — det är smart!

Vi människor är inte enbart logiska varelser. Vår ”magkänsla” hjälper oss ofta att snabbt skapa en uppfattning om någon. Forskare inom kommunikation har kommit fram till att när människor möts, påverkas de av den andres känslor inom några sekunder. Det är därför viktigt att du själv har en positiv attityd och känsla inför ett möte så att du sänder ut positiva signaler.

OMFATTNING
Två heldagar.

KURSAVGIFT
Ca 9 500 kr exkl moms.

Ovanstående är endast ett riktpris. Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov och priset beror bland annat på omfattning, innehåll och antal deltagare – hör av dig för offert!

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som behöver förbereda dig inför viktiga säljmöten eller förhandlingar men även till dig som vill söka nya uppdrag eller tjänster inom ditt eget företag eller rentav söka nytt jobb.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Efter avslutad kurs kommer du att ha större förståelse för hur vår egen inställning, våra ord och vårt kroppsspråk uppfattas av andra vid möten av olika slag. När medvetenheten ökar om hur vi själva kan påverka utgången av ett möte, blir vägen till resultat snabbare och rakare.

INNEHÅLL
Förverkliga dina karriärdrömmar — jämna ut oddsen
Att utveckla dina kommunikativa förmågor hjälper dig att förstå mötesprocessen och ökar på så sätt möjligheten att nå ditt mål. Kommunikation är den förmåga som värdesätts högst i yrkeslivet idag. Vi måste uttrycka oss väl muntligen och föra fram idéer och förslag tydligt, engagerat och motiverande. Vi måste vara lyhörda, förstå och påverka andra positivt för att kunna samarbeta mot gemensamt mål.

Etos — Logos — Patos
Etos: Förstå vad motparten söker, matcha med rätt egenskaper och kravprofil.
Logos: Använd logiska resonemang och argument för att bevisa att du är rätt för uppgiften.
Patos: Ha en positiv inställning och väck känslor genom att ”smitta” med dina. Bekräfta dig själv och motparten.

Social kompetens och relationer
Målet med kommunikation är att skapa goda relationer och att nå resultat genom att bygga förtroenden. Att till exempel vara glad, öppen och personlig, prata om gemensamma intressen, skratta och ha trevligt under ett möte ökar möjligheten att påverka människor positivt.

Kroppsspråk
Kroppshållning — ansikte och mimik — blick — handslag — armar — gester — tal — positionering — kläder.

Framgångsfaktorer för att lyckas på mötet
Studier av möten som lyckats bra och där målet med mötet nåtts:
Social kompetens — gemensamma intressen — förmåga att lyssna — sälj in dig själv vid rätt tillfälle — rätt kroppsspråk — väck känslor.

Träna på ditt framförande och våga misslyckas
Det är bättre att lägga krut på att trimma argument och framförandeteknik än att klaga över omständigheter du inte kan påverka. Testa, misslyckas, träna in nya sätt att kommunicera på och testa igen.

KURSLEDARE
Jan Kronkvist är en inspirerande och uppskattad kursledare, coach och föreläsare med gedigen erfarenhet och expertis inom kommunikation, presentationsteknik och retorik. Jan har även en unik förmåga att förmedla kunskap som deltagarna förstår, ser nyttan med och direkt kan tillämpa i praktiken. Han skräddarsyr varje utbildning efter deltagarnas förväntningar och behov.