Projektledning

Man och kvinna tittar tillsammans på dator

Utbildningen är uppbyggd kring en projektledares ledarroll och handlar mycket om hur kommunikation kan och bör fungera. Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en verksamhet, inte minst utifrån det begränsade tidsperspektivet.

Utbildningen varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar – både individuella och gruppvisa – som redovisas och diskuteras. Även den personliga utvecklingen som projektledare lyfts under utbildningen.

Denna utbildning är IPMA-registrerad.

Kontakta oss för offert! Vi anpassar innehåll, upplägg och genomförande efter ditt företags och dina medarbetares behov och förutsättningar.

Produktblad Projektledning (pdf)

OMFATTNING
Tre heldagar.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som vill vidareutveckla dina kompetenser inom projektledning.

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande projektledarutbildning.

MÅL
Med hjälp av de konkreta och värdefulla verktyg och fördjupade kunskaper som utbildningen ger dig inom områden som kommunikation, gruppdynamik och ledarskap, ska du efter utbildningsdagarna känna dig fullt redo och sugen på att leda vilket projekt som helst!

INNEHÅLL
Kommunikation
Projekt kan drabbas av olika typer av konflikter som måste hanteras och här är projektledarens roll avgörande. Vi behandlar vikten av att kunna kommunicera utan att missförstånd uppstår.

Mötesplanering
Ett bra sätt att arbeta i projekt är att fysiska möten och därför måste dessa vara väl strukturerade för att bli effektiva.

Hantera stress
Typiskt är att projektgruppen kan känna sig stressad och då måste projektledaren vara klar över hur man ska agera. Det är viktigt att ge tydlighet och agera på rätt sätt för att undvika att negativ stress tar över. Att lära sig se skillnad på positiv och negativ stress är viktigt.

Skillnader på grupp och team
Hur får man gruppen att arbeta som ett team? Vilka olika roller kan finnas i ett projekt?

Gruppdynamik
Vad är gruppdynamik? Vi går igenom flera olika modeller av gruppdynamik inom området.

Motivation
Hur skall du som projektledare motivera dina medarbetare och vad är det som motiverar dem? Grunden för all motivationsarbete är bland annat Hertzbergs studier från 1960-talet.

Självinsikt och feedback
Under utbildningen får du ta del av olika teorier som beskriver hur såväl du själv som andra uppfattar dig. Du lär dig jobba med verktyg för självinsikt och feedback.

Förhandlingsteknik
Projektledaren måste kunna förhandla. Det kan vara gentemot beställaren av projektet eller olika linjechefer, gentemot samarbetspartners eller leverantörer men också gentemot de olika projektmedarbetarna.

Flexibelt ledarskap
En bra projektledare måste kunna vara flexibel i sitt ledarskap och anpassa sig efter olika situationer. Vi kommer att tala om Herseys och Blanchards studier om "situationsanpassat ledarskap".

Personlig utveckling
Under hela utbildningen kommer du att få arbeta med din personliga utvecklingsplan som projektledare och hur du utvecklar ditt projektledarskap.