Presentationsteknik och retorik

Närbild på mogen kvinna

Utbildningen syftar till att ge dig redskap och kunskap som underlättar för dig att genomföra lyckade presentationer inför andra. För att bli en bra presentatör måste du ta vara på din personlighet och våga använda dina egna erfarenheter för att aktivera dina åhörare och skapa dialog.

Kontakta oss för offert! Vi anpassar innehåll, upplägg och genomförande efter ditt företags och dina medarbetares behov och förutsättningar.

Produktblad Presentationsteknik och retorik (pdf)

OMFATTNING
Två heldagar.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som behöver genomföra presentationer internt eller externt.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Du ska kunna genomföra fängslande muntliga presentationer, hantera nervositet och stress inför en presentation, strukturera och anpassa budskapet till aktuell målgrupp samt använda din personlighet och utveckla ditt kroppsspråk och din röst.

INNEHÅLL
Skapa vinnande presentationer

 • Vilka mål har jag med min presentation?
 • Vilken är min målgrupp?
 • Hur förbereder jag mig och hur ska min presentation byggas upp?
 • Hur ska jag starta för att vinna förtroende från början?
 • Hur upprätthåller jag intresset genom hela presentationen?
 • Hur får jag lyssnarna att minnas?
 • Hur påverkar jag bäst och skapar förtroende hoss lyssnarna?
 • Hur avslutar jag på ett bra sätt?

Ditt personliga framträdande

 • Hur använder jag mitt kroppsspråk?
 • Hur använder jag min röst?
 • Hur hanterar jag min rampfeber?
 • Hur utnyttjar jag min personlighet i mitt framträdande?

Träning och återkoppling

 • Genomför 7-9 olika presentationer
 • Få konkret feedback från kursledare och kursdeltagare
 • Videofilmning av vissa presentationer

Använd hjälpmedel på rätt sätt

 • Låt hjälpmedlen hjälpa dig och inte stjälpa dig
 • Stärk ditt budskap med olika hjälpmedel
 • Riktlinjer för hur och när olika hjälpmedel ska användas