Projektledarproffs på 24 timmar

Man och kvinna framför dator

Utbildningen hjälper dig som inte jobbat med projektledning innan att snabbt, enkelt och strukturerat få ett bra grepp om projektledningsprocessen.

Utbildningen består av fem steg eller delar:
1. Det viktiga förarbetet och starten
2. Tillämpat projektarbete: Förbereda och starta
3. Att hålla projektet på rätt spår
4. Tillämpat projektarbete: Genomföra och avsluta
5. Att avsluta ett projekt

OMFATTNING
24 timmar.

KURSAVGIFT
Ca 12 500 kr exkl moms.

Ovanstående är endast ett riktpris. Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov och priset beror bland annat på omfattning, innehåll och antal deltagare – hör av dig för offert!

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som är ny inom området projektledning.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Utbildningen ger dig på ett snabbt och överskådligt sätt en god inblick och förståelse över projektprocessens faser och ledning.

INNEHÅLL
1. Det viktiga förarbetet och starten
• Projektet som är vår röda tråd
• Projektidé eller projektdirektiv
• Förberedelsefasen
• Startfasen

2. Tillämpat projetarbete: Förbereda och starta
• Bakgrunden till praktikfallet
• Configuration Management (CM)
• De projektförberedande faserna
• Instruktion till förberedelsefasen
• Instruktion till startfasen

3. Att hålla projektet på rätt spår
• Projektstyrningens villkor
• Planering och övervakning
• Risker och avvikelser i samband med projektarbete

4. Tillämpat projektarbete: Genomföra och avsluta
• Kort sammanfattning av praktikfallet fram till nu
• Sammanfattning av projektmodellen
• Instruktion till arbetet under genomförandefasen
• Instruktion till arbetet under avslutningsfasen

5. Att avsluta ett projekt
• Avslutningsfasen — en översikt
• Avslutningsfasen mer i detalj
• Avslutningsfasen ger erfarenhetsdata
• Och efter projektet

KURSLEDARE
Symboliskt i Ann-Sofie Lindhs pedagogik och personlighet är att hjälpa kunden att utveckla verksamheten och få den och individen att ta nya utmaningar och steg, samarbeta, målfokusera och ständigt förbättra. Ann-Sofie hjälper dig att nå målen i din frågeställning, utmaning eller vision på det för dig effektivaste och bästa sättet. En av de viktigaste erfarenheterna, som hon ser det, är att det alltid är människorna, ledarskapet och medarbetarskapet i organisationen som gör skillnaden i både resultat, effektivitet, motivation och välmående.

Ann-Sofie gör stor nytta i uppdrag och situationer där människor utvecklas och utmanas. Hon är drivande, engagerad, energisk, nyfiken och lösningsorienterad med en mycket stor portion av ledarskapserfarenhet och kommunikationsförmåga.