Attrahera genom socialt ansvar

En man och två kvinnor som samtalar utomhus

INKLUSIVE SAM (SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE)

Attraktiva arbetsplatser handlar om starka arbetsgivarvarumärken där medarbetarna sätts i fokus och där företag bidar till en hållbar utveckling genom att kombinera affärsnyttan med samhällsnyttan.

I utbildningen ingår grundläggande teoretisk och praktisk information om vad socialt ansvarstagande och arbetsmiljö är.

Produktblad Attrahera genom socialt ansvar (pdf)

DATUM OCH PLATS
27-29 november | Göteborg

OMFATTNING
Tre heldagar.

KURSAVGIFT
8 500 kr exkl moms.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som är VD, HR-personal, chef, arbetsledare eller skyddsombud.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Att ge grundläggande kunskap och verktyg inom socialt ansvarstagande och hur man kopplar ihop detta med företagets personal- och arbetsmiljöarbete, skapar rätt förutsättningar för ett socialt ansvarstagande som bidrar till god arbetsmiljö och ett hållbart och lönsamt företagande.

INNEHÅLL
• Socialt ansvarstagande (CSR) — attraktiv arbetsgivare
• Begrepp, drivkrafter och vinster
• Vad är rätta förutsättningar kopplat till arbetsmiljöfrågor?
• Definitioner av begrepp
• Rehabilitering — kunskap om funktionsvariationer
• Anpassning — förhållningssätt och verktyg
• Introduktionsprogram
• Train-the-trainer — utbilda handledaren
• Arbetsmiljö
• Organisation, roller och ansvar
• Nya föreskrifter inom organisatorisk och social arbetsmiljö
• SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) — en metod för att planera och arbeta systematiskt med arbetsmiljö på företaget

KURSLEDARE
Annika Malm har en gedigen erfarenhet inom arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmiljö, socialt ansvarstagande, HR och arbetsmarknadsfrågor. Hon har arbetet såväl internationellt som nationellt och inom flera olika organisationsformer. Annika har ett stort engagemang för att såväl medarbetare som företag skall nå rätt förutsättningar till ett hållbart arbetsliv och hållbart företagande.