Hållbara upphandlingar

Händer som formar ett hjärta framför solnedgång

Du lär dig inkludera hållbarhet, miljö- och sociala krav i dina inköp och upphandlingar. Du får god insikt i bakgrunden till den lagstiftning som finns gällande miljö och social påverkan samt aktuella lagar och praxis.

Omfattning och innehåll kan paketeras helt efter ditt företags behov — hör av dig för offert.

Produktblad Hållbara upphandlingar (pdf)

OMFATTNING
En heldag.

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i upphandlingsarbete och strategiskt inköpsarbete.

FÖRKUNSKAPER
För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen bör du ha jobbat med upphandlingsarbete eller strategiskt inköpsarbete en tid, alternativt ha motsvarande förkunskaper.

MÅL
Syftet med utbildningen är att du ska få en god insikt i den lagstiftning som finns gällande hållbarhet och sociala krav samt aktuella lagar och standarder. Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna inkludera hållbarhet, miljö- och sociala krav i dina offentliga upphandlingar och inköp.

INNEHÅLL
Utbildningen ger dig som inköpare och upphandlare verktygen för att på ett affärsmässigt sätt hantera krav och målsättningar kring hållbarhet.

Du lär dig om hållbarhet och minimering av miljöpåverkan vid inköp och upphandlingar och hur du bäst kan utforma dina förfrågningsunderlag och kravspecifikationer. Du får även en bra inblick i hur lagstiftningar och olika miljöklassificeringar kan användas och vad som är lämpligt i olika sammanhang och situationer.

  • Samhälleliga och politiska mål
  • Juridiska förutsättningar: Vilka miljö- respektive sociala krav kan ställas i offentliga upphandlingar?
  • Rättsfall från EU-domstolen respektive svensk praxis
  • Praktiska arbetssätt för att ställa rätt hållbarhetskrav
  • Arbetssätt för uppföljning och riskbedömning av leverantörer/avtal