Excel 2013-2016, grund

Händer på datortangentbord

Microsoft Excel är ett kalkylprogram från Microsoft. Excel är världens troligen mest använda kalkylprogram och finns utvecklat för såväl PC som Mac, nu även i version 2016. Den här kursen ger dig alla grunder i Excel och många konkreta idéer och tips på hur du kan använda programmet på det mest effektiva sättet. Efter två kursdagar kommer du att behärska grunderna i Excel och ha fått många tips som hjälper dig att komma igång att arbeta effektivt med programmet. Du ska bland annat kunna skapa kalkyler och presentera dessa på ett mycket överskådligt sätt. Du kommer också ha en god inblick i de nya funktioner som Excel 2016 erbjuder.

Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov – hör av dig för offert!

OMFATTNING
Två heldagar.

MÅLGRUPP
Kursen är mycket lämplig för dig som ofta använder programmet och vill lära dig mer om grunderna i Excel 2013-2016 för att bland annat kunna skapa och redigera kalkyler.

FÖRKUNSKAPER
Du bör ha kunskaper motsvarande en grundkurs i Windows.

MÅL
Kursen ska lära dig att arbeta effektivt med de alla grundläggande funktionerna i Excel 2013 och 2016. Du ska kunna skapa, formatera och skriva ut kalkyler. Du kan arbeta med länkar, sortera och filtrera listor på ett effektivt sätt och presentera data med olika former av diagram.

INNEHÅLL
Grunder

 • Programfönstret användargränssnitt
 • Genomgång av arbetssättet
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar Office Backstage
 • Flytta markören
 • Markeringsmetoder
 • Inmatning och redigering av cellinnehåll
 • Kopiera och flytta
 • Skapa serier med autofyll
 • Snabbfyllning
 • Infoga och ta bort rader och kolumner
 • Spara, stänga och öppna arbetsbok
 • Spara i olika filformat

Beräkningar

 • Skapa egna formler
 • Kopiera och redigera formler
 • Autosummera
 • Prioriteringsregler
 • Relativa och absoluta referenser

Format

 • Justera celler
 • Tal-, tecken- och datumformat
 • Kopiera format, autoformat
 • Kolumnbredd och radhöjd
 • Kantlinjer och fyllning
 • Skydd och kalkylblad
 • Formatera som tabell

Teman

 • Utskriftsformat
 • Förhandsgranska
 • Utskriftsområde
 • Skapa och ta bort sidbrytning
 • Anpassa sidhuvud och sidfot
 • Ändra marginaler
 • Liggande orientering
 • Skriva ut stödlinjer
 • Skriva ut rader överst på varje sida

Tredimensionell kalkyl

 • Infoga, ta bort kalkylblad
 • Döpa om kalkylblad
 • Flytta och kopiera kalkylblad
 • Flytta kalkylblad mellan arbetsböcker
 • Bevara kolumnbredd vid kopiering
 • Länka formler mellan kalkylblad
 • Gruppering av kalkylblad

Funktioner

 • Hur man arbetar med funktioner
 • Funktionerna SUMMA, MEDEL, MAX, MIN, ANTAL och OM

Diagram

 • Skapa diagram
 • Diagramtyp, diagramalternativ
 • Rekommenderade diagram
 • Snabblayout
 • Formatera diagram
 • Diagramverktyg
 • Ändra källdata
 • Infoga nya serier och ta bort serier
 • Ta bort diagram

Listor/tabeller

 • Riktlinjer för listor
 • Låsa rad- och kolumnrubriker
 • Sortera
 • Sortera i flera nivåer
 • Urval med autofilter
 • Filtrera efter färg
 • Anpassa autofilter
 • Verifiering
 • Skapa och hantera tabell