Excel 2013 VBA-programmering

Kvinna framför dator

På den här utbildningen lär du dig att med hjälp av VBA-programmering automatisera dina rutiner i Excel.

Vi startar med en kort repetition om hur man spelar in, kör och redigerar VBA-kod. Därefter går vi in på praktiska övningar med att skriva egna procedurer och funktioner. Till sist kommer du att få lära dig hur man skapar formulär, styr händelsehanteringar och skickar information till andra MS Office-program.

Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov – hör av dig för offert!

OMFATTNING
3 heldagar.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som är van Excel-användare och vill automatisera dina dagliga rutiner med hjälp av VBA-programmering i Excel.

FÖRKUNSKAPER
Goda förkunskaper i Excel.

INNEHÅLL
Introduktion till VBA

 • Vad är makron?
 • Spela in och köra VBA-makron med inspelaren
 • Titta på och redigera VBA-makron
 • Visual Basic Editorn
 • Relativa och absoluta referenser vid inspelning
 • Koppla kod till knappar och anpassa menyfliksområdet

Programspråkets uppbyggnad

 • Objekt, egenskaper och metoder
 • Objektmodeller
 • Objektvariabler

Skriva en VBA-procedur från början

 • Skriva egen kod
 • Styra kod (till exempel If-Then-Else, select case, loopar, For-Each)
 • Funktionen InputBox och MsgBox
 • Öppna, spara och stänga filer
 • Växla mellan öppna arbetsböcker
 • Kopiera data

Konstanter och variabler

 • Deklarera variabler och konstanter
 • Välja olika datatyper

Skriva funktioner och procedurer

 • Vad är procedurer och funktioner
 • Arbeta med moduler
 • Argument i procedurer och funktioner

Använd Excels standardfunktioner i VBA-procedur

 • Avancerade filter (även mellan arbetsböcker)
 • Använda kalkylbladsfunktioner i VBA
 • Anropa Excels dialoger (till exempel öppna eller spara som)
 • Skriva formler i kalkylbladet
 • Hantera och uppdatera namngivna områden

Formulär

 • Arbeta med formulär, kontroller i formulär
 • Skriva in data från ett formulär till en kalkyl
 • Skapa egna menyer och verktygsknappar

Dialogrutor

 • Excels inbyggda dialogrutor
 • Dialogrutor i Windows
 • Komma förbi varningsmeddelanden (till exempel spara vid stäng)

Textfiler

 • Öppna, läsa, skriva till och stänga textfiler
 • Arbeta med information i textfiler

Kommunikation med andra program

 • Kommunicera med icke Office-program
 • Kommunicera med Office-program

Felhantering och felsökning

 • Verktyg för att felsöka i projekten
 • Skapa en enkel felhanterare

Tips och lösningar kring vanliga frågeställningar

 • Skriva formler i kalkylbladet
 • Hantera och uppdatera namngivna områden
 • Uppdatera pivottabeller
 • Hantera ett varierande antal rader (till exempel lägga till data till en befintlig tabell)
 • Hur man undviker exempelvis hårdkodade cellreferenser, bladnamn, sökvägar