InDesign, grund

Man med mössa framför dator

InDesign är marknadens troligen mest använda professionella layoutprogram skapat av Adobe.

Du lär dig grunderna i InDesign och att kombinera texter, bilder och grafik för grafisk produktion – såsom exempelvis produktblad, broschyrer, annonser och mycket annat.

Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov – hör av dig för offert!

OMFATTNING
Två heldagar.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till dig som arbetar med framtagande och layout av informationsmaterial inom företag och organisationer och behöver kunna hantera ett professionellt desktop publishingprogram.

FÖRKUNSKAPER
Baskunskaper inom liknande programvara samt viss erfarenhet av ordbehandling.

MÅL
Att kunna de viktigaste funktionerna i InDesign för framställning av original och andra typer av informationsmaterial, för både digitalt och analogt bruk.

INNEHÅLL
Presentation av InDesign

 • Gränssnitt, hur man hittar bland paletter och menyer
 • Grundinställningar och hjälpmenyer
 • Återskapande av dokument
 • Nyheter sedan tidigare versioner

Grunderna

 • Grundläggande verktyg
 • Text- och bildramar
 • Färg, fyllning, ramar och linjer

Arbeta med text

 • Skriva in och montera text från Worddokument
 • Mer om paletterna, text och stycke
 • Typografera från text
 • Hantera stavningskontroll samt sök- och ersättsfunktion
 • Skapa tabeller
 • Importera tabeller från bl a Word och Excel

Bildhantering

 • Montera bilder
 • Storleksändra, beskära och formatera bilder
 • Hantera länkar (bildlänkar, OPi)

Skapa olika dokument

 • Stödlinjer och marginaler
 • Dokument med uppslag
 • Paletten sidor, lägga till sidor
 • Mallsidor och mallobjekt
 • Automatisk sidnumrering

Grundläggande färghantering

 • Paletterna färg och färgrutor
 • Lägga till färger
 • Färglägen RGB, CMYK och dekorfärger
 • Lägga till dekorfärg, färgbibliotek
 • Genomskinlighet

Skapa och färglägga grafik

 • Ritverktyg
 • Färgläggning
 • Övertoning
 • Fler tillval för linjer och ramar

Kombinera text och bilder

 • Figursätta text
 • Urklippsbanor, använda och skapa
 • Förankra bilder i flödande text
 • Skapa textkonturer

Utskrift och export

 • Skriva ut
 • Preflight, felsökning och packa för tryck
 • Exportera som PDF
 • Exportera text