Word 2013-2016, grund

Händer på datortangentbord

Microsoft Word är världens mest använda ordbehandlingsprogram och är utvecklat för såväl PC- som Mac-miljöer, nu även med alla nyheter i version 2016. Alla som arbetar med med texter har kommit i kontakt med ordbehandlingsprogrammet Word. Däremot är det många som inte utnyttjar alla de användbara funktionerna som gör Word till ett komplett verktyg.

Lär dig mer om funktionerna i Word och du kommer att uppleva att det blir både enklare och mer inspirerande att arbeta med programmet. Samtidigt blir dokumenten både bättre och mer professionella. Du lär dig alla grunderna i Word och dessutom ett stort antal praktiska funktioner som gör arbetet mycket mer effektivt. Kursen använder flertalet praktiska övningar för att du enkelt ska känna igen dig ifrån din egen arbetsmiljö.

Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov – hör av dig för offert!

OMFATTNING
Två heldagar.

MÅLGRUPP
Kursen är mycket lämplig för dig som ofta använder programmet och vill lära mer om grunderna i Word för att på ett effektivt sätt skapa tilltalande och professionella brev, PM och andra textdokument.

FÖRKUNSKAPER
Du bör ha kunskaper motsvarande en grundkurs i Windows.

MÅL
Kursen lär dig att skapa och redigera texter, att skapa formateringar, flytta texter, kopiera och hantera listor, tabeller och tabulatorer. Du lär dig även att infoga olika typer av element, bilder och webbfunktioner i dokument.

INNEHÅLL
Grunder

 • Programfönstret användargränssnitt
 • Snabbåtkomstfältet
 • Inställningar

Hantera dokument

 • Olika filformat, konvertera filer
 • Skapa, öppna och spara dokument
 • Återuppta läsning
 • Skriva text
 • Olika visningslägen
 • Växla mellan dokument

Redigera text

 • Markera, infoga, korrigera och ta bort text
 • Flytta och kopiera text
 • Klistra in med förhandsgranskning
 • Ångra
 • Stavningskontroll, grammatik
 • Autokorrigering
 • Byggblock

Teckenformat

 • Byta teckensnitt och -storlek
 • Stil och färg
 • Färgöverstrykning
 • Återställa och kopiera teckenformat
 • Snabbformatering
 • Infoga hyperlänkar

Styckeformat

 • Justera text, indrag
 • Radavstånd
 • Skapa punkt- och nummerlistor
 • Dokumenttema för formatering

Utskriftsformat

 • Förhandsgranska och skriv ut
 • Förhandsgranskning på skärm
 • Ändra marginaler och format
 • Sidnumrering, sidhuvud, sidfot

Bilder

 • Infoga och redigera bild från fil
 • Infoga och redigara onlinebilder
 • Nya bildfunktioner

Tabbar

 • Sätta vänster-, höger- och decimaltabbar
 • Flytta och ta bort tabbar

Tabeller

 • Skapa tabeller
 • Använda teman
 • Formatera tabeller