Frukostseminarium: Får jag lov att skrämmas?

Lena Dalgren

Varför drabbas en del av utmattningssyndrom medan andra aldrig kommer att drabbas? Vilka är signalerna och vad är det vi ska tänka på? Lena Dalgren vet. Hon har varit där.

DATUM OCH TID
Onsdag 18 oktober kl 07:30-09:00
Onsdag 15 november kl 07:30-09:00
Onsdag 6 december kl 07:30-09:00

PLATS
Haga Östergata 12, Göteborg
Plan 3, sal 309

AVGIFT
Frukostseminariet är kostnadsfritt.

Får du förhinder, ber vi dig höra av dig så snart som möjligt. Skulle du utebli utan att ha avbokat dig tar vi ut en avgift om 150 kr exkl moms.

INNEHÅLL
Stressrelaterade sjukdomar kostar årligen företag, samhället och individen mycket stora belopp. Kostnader ska inte bara räknas i kronor och ören utan är också en personlig kostnad för den som drabbas, bland annat i form av påfrestningar i relationer och ökad risk för fysiska sjukdomar.

Förloppet vid utmattningssyndrom utvecklas långsamt. Det tar ofta flera år av stress innan förloppet går över i den akuta fasen med svåra symptom. Det finns alltså möjlighet att förhindra sjukdomen genom ett aktivt och medvetet arbete på arbetsplatsen.

Varje dag möter du någon på din arbetsplats som, om det inte uppmärksammas i tid, kommer att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Att möta någon med psykisk ohälsa kan vara svårt om man inte har kunskaper att förstå vad det innebär och vad man kan göra.

Den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter att gälla. De är framtagna för att främja en god arbetsmiljö på svenska arbetsplatser. I föreskrifterna finns krav som kommer att gälla alla arbetsgivare med särskild tonvikt på att motverka ohälsosam stress.

Hur gör vi det då? Under denna föreläsning tar Lena Dalgren upp hur en plan för just dig och ditt företag kan se ut.

FÖRELÄSARE
Lena Dalgren är utbildad i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och hjälper företag och ledningsgrupper att sätta upp mål för arbetet. Hennes egen berättelse hjälper andra att förstå psykisk ohälsa bättre och ger verktyg för att kunna bromsa den i tid.

Att Lena brinner för de här frågorna tycker hon är självklart, med den erfarenhet hon själv har i bagaget, och anser att ingen ska behöva drabbas av psykisk ohälsa som påverkar resten av livet.