Avtalsrätt - för bättre affärer

Handslag

Vet du om att du, såväl i yrkeslivet som privat, förmodligen ingår någon form av avtal varje dag? Varje affär och transaktion som du gör innebär nämligen ett avtal.

Avtalet utgör kärnan av de transaktioner som säljare, inköpare och andra medarbetare ingår och är kryddat med juridik. Problematiken ligger i att juridiska frågor många gånger betraktas just som juridiska och därför anses skilda från den faktiska affären. I avtalsförhållanden handlar emellertid de flesta juridiska frågor om hur risker och värden ska fördelas mellan parterna, vilket onekligen är en väsentlig del av varje affär. Hur mycket parterna än försöker går det därför inte att skilja juridiken från affären, det går inte heller att fullt ut bestämma priset innan alla avtalsvillkor är på plats. Den som bestämmer priset innan avtalet är satt, och således spelplanen, kan åsidosätta möjligheten att optimera avtalets och transaktionens värde.

Omfattning och innehåll kan paketeras helt efter ditt företags behov — hör av dig för offert.

Produktblad Avtalsrätt - för bättre affärer (pdf)

OMFATTNING
2-3 timmar.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till företagsledare, försäljare, inköpare och övriga medarbetare som ingår avtal.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Du lär dig att förstå hur avtal träffas, vad för slags avtal som förekommer och grundläggande kännedom om köprätt. Du ges även insikt i vilka fallgropar det finns vid avtalsskrivning och på vilket sätt ett välskrivet dokument kan ge båda parter bästa möjliga resultat.

KURSLEDARE
Cathrin Lundberg, biträdande jurist på Advokatfirman Wåhlin, har lång erfarenhet av avtal och förhandlingar i näringslivet. Hon har arbetat som bolagsjurist på Ericsson, Borealis och IKEA och även varit ansvarig för IKEAs globala expansion i nya och existerande länder.

Nicolina Erickson, biträdande jurist på Advokatfirman Wåhlin, arbetar med diverse typer av avtal och biträder byråns klienter i de förhandlingar som därmed tillkommer. Hon ser såväl de juridiska som ekonomiska aspekterna vid en avtalsförhandling och kommer även ihåg vikten av parternas affärsrelation under förhandlingen och deras fortsatta samarbete efter avtalets ingående.