Avtalsrätt - för bättre affärer

Handslag

Vet du om att du, såväl i yrkeslivet som privat, förmodligen ingår någon form av avtal varje dag? Varje affär och transaktion som du gör innebär nämligen ett avtal.

Avtalet utgör kärnan av de transaktioner som säljare, inköpare och andra medarbetare ingår och är kryddat med juridik. Problematiken ligger i att juridiska frågor många gånger betraktas just som juridiska och därför anses skilda från den faktiska affären. I avtalsförhållanden handlar emellertid de flesta juridiska frågor om hur risker och värden ska fördelas mellan parterna, vilket onekligen är en väsentlig del av varje affär. Hur mycket parterna än försöker går det därför inte att skilja juridiken från affären, det går inte heller att fullt ut bestämma priset innan alla avtalsvillkor är på plats. Den som bestämmer priset innan avtalet är satt, och således spelplanen, kan åsidosätta möjligheten att optimera avtalets och transaktionens värde.

Utbildningen kan paketeras helt efter ditt företags behov – hör av dig för offert!

OMFATTNING
2-3 timmar.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till företagsledare, försäljare, inköpare och övriga medarbetare som ingår avtal.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

MÅL
Du lär dig att förstå hur avtal träffas, vad för slags avtal som förekommer och grundläggande kännedom om köprätt. Du ges även insikt i vilka fallgropar det finns vid avtalsskrivning och på vilket sätt ett välskrivet dokument kan ge båda parter bästa möjliga resultat.